Kjøring:

Det vil ikke bli organisert kjøring for dette arrangementet, foreldre oppfordres til å levere/hente barn selv - eventuelt samkjøring i kohorter.

 

Ta med:

- Bibel

- Sangbok

- Gymtøy til aktiviteter i gymsalen

 

Kollekt:

Vi kommer til å ta opp kollekt på leiren (vipps), for å dekke eventuelle underskudd - så dersom noen ønsker er det muliget for å gi en gave. Eventuelt overskudd vil bli gitt til NLL.

 

 Ring 91 99 10 40 dersom du har spørsmål!