Lørdag: 

18:00 - Kveldsmat

19:00 - Kveldsmøte med Martin Fjære

00:00 - Ro

 

Palmesøndag:

09:00 - Frokost

10:00 - Bibeltime med Asbjørn Fossli

11:30 - Bibeltime med Lars Fossdal

13:00 - Lunsj

14:00 - Tur/Aktiviteter

17:00 - Grilling

19:00 - Kveldsmøte med Martin Fjære på Bakke bedehus

00:00 - Ro

 

Mandag:

09:00 - Frokost

10:00 - Tematime med Martin Fjære

11:30 - Spørretime -

13:00 - Lunsj

14:00 - Aktiviteter i gymsalen på Sira skole

17:00 - Taco

19:00 - Tematime med Lars Fossdal

00:00 - Ro

 

Tirsdag:

09:00 - Frokost

10:30 - Møte med Asbjørn Fossli

12:30 - Middag på Fossdal

13:30 - Avreise