Program:

 

Lørdag 27. mars

19:00 - Kveldsmat

20:00 - Kveldsmøte med

00:00 - Ro

 

Søndag 28. mars

09:00 - Frokost

10:00 - Møte med

11:30 - Møte med

13:00 - Lunsj

14:00 - Aktiviteter

16:00 - Middag

19:00 - Kveldsmat

20:00 - Møte med ... ..... 

           Vitnemøte

00:00 Ro

 

Mandag 29. mars

09:00 - Frokost

10:00 - Møte med

11:30 - Møte med

13:00 - Lunsj

14:00 - Aktiviteter

16:00 - Middag

19:00 - Kveldsmat

20:00 - Møte med

00:00 Ro

 

Tirsdag 30. mars

09:00 - Frokost

10:30 - Møte med

12:30 - Middag

13:30 - Avreise