Program:

 

Lørdag 9. april

18.00 - Innkvartering

19:00 - Kveldsmat

20:00 - Kveldsmøte v/Sigurd Brennsæter

22.00 -  Kaffikos

00:00 – Ro

 

Palmesøndag 10. april

09:00 – Frokost

10:00 – Møte v/Martin Fjære

11:30 – Møte v/Martin Fjære

13:00 - Lunsj

14:00 - Tur

16:00 – Middag: Grilling

19:00 – Møte på Gyland bedehus. Tale v/misjonær Jorunn Hamre

22:00 – Kveldsmat/kaffikos

00:00 – Ro

 

Mandag 11. april

09:00 - Frokost

10:00 – Temamøte v/Martin Fjære

11.30 - Temamøte v/John Peder Samdal

             Evt temasamtale, spørsmål/svar

13:30 – Lunsj

14:30 -  Aktiviteter i gymsal

17:30 – Middag: Taco

19:30 – Kveldsmøte  v/John Peder Samdal

             Vitnemøte

21:30 – Kveldsmat/kaffikos

00:00 – Ro

 

Tirsdag 12. april

09:00 – Frokost

10:00 – Møte v/John Peder Samdal

13.00 – Middag på Fossdal