Arrangement under planlegging!

Informasjon:

Velkommen til Yngresdag 31.desember🙂

Opplegget er for deltakere fra 4.klasse og opp til 16 år

(opp til 20 år kan også gjerne melde seg på)

 

Ettersom de nye smittevernbegrensningene la føringer om maks 50 deltakere per arrangement ser vi for oss at det kan bli fullt på nyttårsleiren på Fossnes.

Nyttårsleiren på Fossnes vil i hovedsak prioritere ungdommer/unge voksne fra 16 år til 35 år.

Vi ønsker derfor å arrangere en nyttårsfeiring for de som er under denne alderen. Vi ser da for oss fra 4.klasse og oppover. Se forøvrig foreløpig program.

 

Kontaktperson:

Reidun Irene Fossdal

tlf: 41 26 01 07

e-post: reidun.irene@hotmail.com

OBS: DETTE ARRANGEMENTET ER KUN UNDER PLANLEGGING!!!!!

 

Viktig informasjon ang Covid-19:

- Unngå å møte opp dersom du har sympomer som: forkjølelse, hoster, nyser, feber, sår hals eller andre symptomer som kan refereres til Covid.19: https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid

- Unngå å møte opp dersom du har vært i kontakt med personer med symptomene nevnt i punktet over

- Dersom du blir syk under leiren vil du bli sendt hjem

- Vær nøye med håndhygiene

- Det vil bli satt ut rikelig med flasker med Antibac

- Det vil være egne ansvarlige på kjøkkenet, slik at ingen andre enn dem skal være på kjøkkenet