Velkommen til Høstleir 23.-25. oktober🙂

Leiren er fra 7.klasse og opp til 20 år (maks alder 19 år og 364 dager)

Pga koronaregler: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Jamfør §13, annet ledd, avsnitt "d"

 

Kontaktperson:

Reidun Irene Fossdal

tlf: 41 26 01 07

e-post: reidun.irene@hotmail.com

Viktig informasjon ang Covid-19:

- Unngå å møte opp dersom du har sympomer som: forkjølelse, hoster, nyser, feber, sår hals eller andre symptomer som kan refereres til Covid.19: https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid

- Unngå å møte opp dersom du har vært i kontakt med personer med symptomene nevnt i punktet over

- Dersom du blir syk under leiren vil du bli sendt hjem

- Vær nøye med håndhygiene

- Det vil bli satt ut rikelig med flasker med Antibac

- Det vil være egne ansvarlige på kjøkkenet, slik at ingen andre enn dem skal være på kjøkkenet